Globusik

Pismo Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Globusik ukazuje się od 5 grudnia 1988 r. Pierwszym redaktorem periodyku był Marian Kachniarz. Ze względu na niesystematyczność wydawnictwa, Globusik zyskał miano „nieregularnika”.
W ostatnich latach w ciągu roku ukazuje się różna liczba numerów o nakładzie 70-100 egzemplarzy. Na łamach czasopisma prezentowane są notatki i fotoreportaże dotyczące bieżącej działalności KGUJ – wyjazdów, obozów naukowych, konferencji, jubileuszy, walnych zebrań czy spotkań integracyjnych, a także felietony i artykuły o charakterze popularnonaukowym. Największym zainteresowaniem cieszą się jednak stałe rubryki, takie jak „Nieprawda, że”, czyli zbiór kołowo-geograficznych „sucharów". Nieodłącznym elementem Globusika są również autorskie memy, którym czasem uda się zawędrować na drzwi instytutowych gabinetów. Od kilku lat prowadzony jest również fanpage na Facebooku.


Życzymy miłej lektury!

Redakcja:
Katarzyna Filip (kasia.filip@student.uj.edu.pl)
Joanna Hałys (joanna.halys@student.uj.edu.pl)
Maciej Łagos (maciej.lagos@student.uj.edu.pl)
Anna Rudnik (annamaria.rudnik@student.uj.edu.pl )
Patrycja Wójtowicz (patrycja.wojtowicz@student.uj.edu.pl)
Patryk Wacławczyk (patryk.waclawczyk@doctoral.uj.edu.pl)

Mobirise

© 2022-2023 KGUJ, Katarzyna Filip powered by Mobirise
Poprzednia wersja strony

Made with ‌

HTML Website Builder