Globusik

Pismo Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego

        Globusik ukazuje się od 5 grudnia 1988 r. Pierwszym redaktorem periodyku był Marian Kachniarz. Ze względu na niesystematyczność wydawnictwa, Globusik zyskał miano „nieregularnika”. W ostatnich latach w ciągu roku ukazuje się różna liczba numerów o nakładzie 70-100 egzemplarzy.

        Na łamach czasopisma prezentowane są notatki i fotoreportaże dotyczące bieżącej działalności KGUJ – wyjazdów, obozów naukowych, konferencji, jubileuszy, walnych zebrań czy spotkań integracyjnych, a także felietony i artykuły o charakterze popularnonaukowym. Największym zainteresowaniem cieszą się jednak stałe rubryki, takie jak „Geografioły”, czyli zbiór wierszy, memów i humorystycznych cytatów zasłyszanych podczas zajęć lub spotkań przy kubku gorącej kołowej herbaty. 

Życzymy miłej lektury!

Redakcja:
Katarzyna Filip (kasia.filip@student.uj.edu.pl)
Joanna Hałys (joanna.halys@student.uj.edu.pl)
Maciej Łagos (maciej.lagos@student.uj.edu.pl)
Krzysztof Zuber (krzys.zuber@student.uj.edu.pl)
Patrycja Wójtowicz (patrycja.wojtowicz@student.uj.edu.pl)
oraz Patryk Wacławczyk i Maciej Siwka

Mobirise

© 2021-2022 KGUJ, Magdalena Jasionek powered by Mobirise
Poprzednia wersja strony

https://mobirise.com easy website creator