Globusik

Pismo Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego

site maker

        Pismo Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego – ukazuje się od 5 grudnia 1988 r. Pierwszym redaktorem periodyku był Marian Kachniarz. Ze względu na niesystematyczność wydawnictwa, Globusik zyskał miano „nieregularnika”. W ostatnich latach w ciągu roku ukazuje się od trzech do pięciu numerów o nakładzie 70-100 egzemplarzy.

        Na łamach czasopisma prezentowane są notatki i fotoreportaże dotyczące bieżącej działalności KGUJ – wyjazdów, obozów naukowych, konferencji, jubileuszy, walnych zebrań czy spotkań integracyjnych, a także felietony i artykuły o charakterze popularnonaukowym. Największym zainteresowaniem cieszą się jednak stałe rubryki, takie jak „Geografioły”, czyli zbiór wierszy, memów i humorystycznych cytatów zasłyszanych podczas zajęć lub spotkań przy kubku gorącej kołowej herbaty. 

Życzymy miłej lektury!

Redakcja:

Dominika Wałaszek (dominika.walaszek42@gmail.com)
Maciej Siwka (maciej.siwka1@gmail.com)
Patryk Wacławczyk (chovanec@wp.pl).
Kinga Kiszka (kingaa.kiszka@gmail.com)
Wiktor Stręk (wiqs17@gmail.com)

Mobirise

© 2017 Grzegorz Spytkowski, KGUJ powered by Mobirise
Poprzednia wersja strony