O nas

Jesteśmy kołem naukowym z pasją!

        Wyobrażając sobie koło naukowe, przed oczami widzisz grupę osób, która siedzi z nosem w książkach i nigdy nie wychodzi z domu?
Zapewniamy Cię, z nami tak nie jest! Codziennie udowadniamy, że można połączyć przyjemne
z pożytecznym. Zdobywanie wiedzy z dobrą zabawą, badania naukowe ze zwiedzaniem świata, nabieranie umiejętności z pracą na rzecz wspólnego celu, studiowanie ze swoją pasją!

bootstrap builder

Działalność naukowa Koła Geografów UJ

Mobirise

Grupa GIS - Geoportal Galicji 
Powstała w 2017 roku przy okazji realizacji jednej z części projektu dr Krzysztofa Ostafina "BUDOWA GEOPORTALU GALICJI I ŚLĄSKA AUSTRIACKIEGO Z DANYMI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYMI Z LAT 1857-1910". Grupa zajmuje się obróbką i wektoryzacją arkuszy "Mapy statystcznej Galicji i Bukowiny" z 1878 roku. Efektem pracy ma być poster dotyczący problemów przy cyfryzacji map historycznych oraz mapa ścienna Galicji.
Koordynatorzy: Grzegorz Spytkowski, Alicja Wieczorek

Formy i osady glacjalne w masywie Borżawy – obóz naukowy Ukraina 2017 
Badania przeprowadzone w trakcie obozu polegały na dokumentacji zlodowacenia  w masywie Borżawy – najdłuższej połoniny na Ukrainie. Obecność lodowca w tamtym obszarze udokumentowano poprzez kartowanie form rzeźby, opis, pobór i analizę osadów oraz analizy z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej (GIS). 
Koordynatorzy: Maciej Bryndza, Magdalena Murawska

Mobirise
Mobirise

Obóz naukowy Czarnogóra 2017
Wyjazd odbył się w sierpniu 2017. Badania obejmowały zagadnienia krasu w górach Prokletije, Komovi i Durmitor czyli pasmach Gór Dynarskich. Badania dotyczyły rozmieszczenia, rozmiaru i rodzaju form krasowych Wykonano kartowanie, pomiary oraz zdjęcia form. Jego uczestnicy przy okazji odwiedzili miasto Kotor nad zatoką kotorską (Adriatyk), zdobyli też najwyższy szczyt Czarnogóry - Zla Kolata 2534 m n.p.m.
Koordynatorzy: Piotr Szubert, Patryk Wacławczyk

Obóz naukowy Estonia 2016
 Badania prowadzone w czasie trwania Obozu naukowego Koła Geografów dotyczyły oceny atrakcyjności turystycznej wybranych estońskich nadmorskich parków narodowych: Lahemaa Rahvuspark oraz Vilsandi Rahvuspark, a także polskiego nadmorskiego parku narodowego: Wolińskiego PN. Wszystkie badane Parki Narodowe zostały następnie porównane ze sobą pod względem atrakcyjności i zagospodarowania turystycznego.
Koordynatorzy: Maciej Siwka, Grzegorz Spytkowski

Mobirise
Mobirise

Obóz naukowy Hiszpania 2016 
Badania odbyły się w Pirenejach i dotyczyły przede wszystkim hydrochemii, czyli zagadnień związanych ze składem chemicznym wód płynących i stojących. Jako obszary badawcze wybrane zostały: rzeka Rio Cinca ze źródłami w Parku Narodowym Ordesa i Monte Perdido oraz zbiornik Embalse de Vadiello znajdujący się w Parku Naturalnym Sierra y Cañones de Guara. Przy okazji zwiedzono najważniejsze atrakcje turystyczne Barcelony.
Koordynatorzy: Piotr Szubert, Patryk Wacławczyk

Kartowanie dzikich wysypisk śmieci w Ojcowskim Parku Narodowym 
Badania miały na celu skartowanie i zewidencjonowanie obecnego stanu dzikich wysypisk śmieci oraz porównanie go z wynikami badań przeprowadzonymi przez KGUJ w latach 1994–1995 oraz 2005–2006. Inwentaryzacja objęła m.in. wielkość i lokalizację wysypisk, klasyfikację odpadów na podstawie ich szkodliwości dla środowiska oraz oszacowanie udziału odpadów nadających się do ponownego przetworzenia. Wyniki badań terenowych wskazują, że liczba dzikich wysypisk śmieci na terenie OPN stale wzrasta. W 2016 skartowano ponad 350 dzikich wysypisk. Dla porównania 10 lat wcześniej zidentyfikowano 250 śmietnisk, a 21 lat wcześniej – 72 śmietniska.
Koordynatorzy: Michał Jakiel, Żaneta Nguyen Huu,

Mobirise
Mobirise

Raport o zarządzaniu w MOF
Cześć transportowa Raportu o Zarządzaniu, zlecona została przez Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie. Zadanie polegało na określeniu lokalizacji przystanków autobusowych i kolejowych oraz częstotliwości kursowania środków komunikacji do miasta-rdzenia w gminiach podmiejskich w Polsce. Następnie, na podstawie lokalizacji przystanków wykonano analizy dostępności komunikacyjnej w gminach poszczególnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych.
Koordynator: Agnieszka Gajda

Wymienione zostały tylko ważniejsze projekty od 2016 roku, a istniejemy już ponad 135 lat!
Badań i publikacji naszych członków na przestrzenii lat są setki!

EGEA Kraków

Od 1989 roku, w ramach Koła działa EGEA Kraków, czyli jednostka European Geography Association for Students and Young Geographers. Organizacja ma na celu zacieśnianienie współpracy między studentami geografii europejskich uczelni. Głównymi wydarzeniami wokół których skupia się działalność stowarzyszenia są cztery kongresy regionalne oraz najważniejszy - kongres roczny. Ponadto członkowie EGEA mogą brać udział w wielu seminariach, wymianach oraz weekendach tematycznych.

Kongresy

Kongresy regionalne: ERC - wschodni - pod ten region podlega EGEA Kraków (w 2015 organizowaliśmy Kongres ERC w Murzasichlu koło Zakopanego), WRC - zachodni, NBRC - północny, EMRC - południowy.
Kongres roczny: EGEA Annual Congress (w roku 2007 w Ustroniu oraz 2017 w Szczyrku organizowany był przez nas).

Wymiany kulturowe

Stowarzyszenie daje możliwość wymiany kulturowej pomiędzy swoimi jednostkami. EGEA Kraków wielokrotnie organizowała tygodniowe wymiany z m.in. Sevillą, Maintz, Utrechtem, La Rochelle, Zurychem, czy Czerniowcami.

Seminaria, weekendy tematyczne i inne

EGEA daje możliwość zapoznania się z różnicami poglądów na różne aspekty badawcze między poszczególnymi regionami Europy. Wewnątrz stowarzyszenia powstaje także wiele długotrwałych międzynarodowych przyjaźni. Gdy wybierasz się w podróż do innego kraju, zawsze możesz liczyć na pomoc egean.

Mobirise
Fot.: P. Szubert, M. Kałuziak, M. Siwka, M. Durka, G. Smułek, D. Kaim, M. Czarny, M. Grochowicz, M. Bryndza,
Ż. Nguyen Huu

© 2017 KGUJ, Grzegorz Spytkowski powered by Mobirise
Poprzednia wersja strony