Walne Zebranie KGUJ
Dodane przez Admin dnia Grudzień 08 2010 18:30:44
Odbędzie się w dniu 2 Grudnia 2010 (czwartek) w sali 1.21 im. Wincentego Pola

Początek zebrania o godzinie 18.00

Przypominamy, że zebranie to jest najważniejszym spotkaniem wszystkich członków Koła i obecność na nim jest OBOWIĄZKOWA.
Zebranie Walne jest podsumowaniem działalności obecnego zarządu KGUJ
oraz służy wyborowi nowych władz Koła, tak więc polecamy wszystkim
przemyślenie udziału w wyborach i kandydowanie do objęcia funkcji:
Prezesa Koła bądź do Członka Zarządu Koła (funkcje osób znajdujących się
w zarządzie to: wiceprezes, skarbnik, sekretarz-archiwista,
bibliotekarz, członek zarządu ds.organizacyjnych).

Czynne
i bierne prawo wyborcze posiadają tylko osoby, które do dnia Walnego
Zebrania opłacą składkę członkowską na rok akademicki 2010/2011.